• qxif-map-marker-altU Vozovny 6, 108 56 Praha 10
 • qxio-android-mailnovym@dpp.cz
 • qxio-android-phone-portrait+420 296 133 008
 • qxio-social-facebookLDT Dopraváček
Máte dotaz qxif-question-circle

O OSZO-DPA

Odborové sdružení základních organizací působí v Dopravním podniku hl.m. Prahy, trakci Autobusy od roku 2003. Vzniklo z důvodu vystoupení pěti základních organizací autobusových garáží a Podnikového výboru z Odborového svazu DOSIA, ve kterém byly registrovány od roku 1995. OSZO DP-A je druhá nejpočetnější členská základna v DP hl.m. Prahy, a.s., která odborově sdružuje zaměstnance převážně z trakce autobusy. V rámci transformace někteří zaměstnanci v roce 2005 přešli do jiných ekonomických jednotek, ale nadále zůstávají členy příslušných ZO-OSZO DP-A.  Funkčnost OSZO DP-A je založena na názorové pluralitě členů, se solidárním systémem zaměřeným na řešení problémů a pomoci pro členy OSZO DP-A.

Organizační struktura OSZO DP-A je složena z Podnikového výboru (Rada předsedů-ZO) a šesti ZO autobusových garáží (včetně zrušené garáže Dejvice). Podnikový výbor OSZO DP-A organizačně zastřešuje činnost a koordinuje stanoviska jednotlivých ZO. Každá z těchto jednotek (PV a ZO) mají vlastní právní subjektivitu a s tím související aktivity, které nabízejí svým členům, případně ostatním zaměstnancům DP hl.m. Prahy, a.s. Hlavní činností OSZO DP-A je příprava, kolektivní vyjednávání a následné uzavření „Kolektivní smlouvy“ s vedením DP hl.m. Prahy, a.s., která zaručuje zaměstnancům mzdové, pracovní a sociální podmínky při jejich pracovní činnosti, včetně sjednávání „Tvorby a použití prostředků z Fondu sociálních nákladů“ a aktivní připomínkování zákonů (např. 361/2000 Sb. a 475/2001 Sb.), vyhlášek a podnikových norem, které mají vliv na pracovní činnost zaměstnanců DP hl.m. Prahy, a.s.. To znamená přípravu a absolvování složitých jednání v zájmu zaměstnanců nejen s vedením DP hl.m. Prahy, a.s., ale také s představiteli vlády ČR, ministerstev ČR, Poslanecké sněmovny ČR a hlavně s představiteli vlastníka DP hl.m. Prahy, a.s., metropole Praha.

OSZO DP-A také napomáhá svým členům v řešení problémů pracovně-právních vztahů, bezpečnosti a hygieny práce (BOZP), pracovního prostředí. Dále zajištění právní ochrany v případě vážných dopravních nehod řidičů BUS, kterou smluvně provádí renomovaná advokátní kancelář se specializací na dopravní nehody.

JAKÉ NABÍZÍME AKTIVITY?

PV OSZO DP-A zajišťuje pro děti zaměstnanců DP hl. m. Prahy, a.s. provoz dětské rekreace, jak zimní (RS-Lučanka) tak letní na LDT „Dopraváček“ v Nuzicích (Jihočeský kraj). Po katastrofické povodni v roce 2002, kdy byl zcela zničen LDT Dopraváček, se PV OSZO DP-A podílel svou aktivitou na obnově tohoto dětského tábora, včetně organizování pracovních brigád.

Do konce roku 2005 PV OSZO DP-A zajišťoval provoz dvou zájezdových autobusů, které využívaly ZO OSZO a ostatní odborové organizace DP hl. m. Prahy, a.s.. Provoz těchto aktivit je organizačně zajištěn z hlediska právních, účetních a daňových povinnostech právního subjektu.

Členové OSZO DP-A mají také možnost využívat nabídek aktivit pořádaných Závodními výbory, ZO jednotlivých garáží, mezi které mimo jiné patří:

 • Akce pro děti ke dni MDD
 • Akce pro ženy ke dni „Svátek matek“
 • Akce pro bývalé zaměstnance (důchodce) DP-Autobusy
 • Pořádání kulturních, poznávacích, sportovních a turistických zájezdů
 • Nabídka vstupenek na kulturní akce (divadla, muzikály, koncerty atd.)
 • Organizování sportovních akcí (fotbal, nohejbal, stolní tenis, bowling, plavání)
 • Nabídka rehabilitační činnosti (sauna, masáže)
 • Půjčování průmyslových potřeb (např. přívěs za OA, motorová pila, el. pila, elektrická pila, el. vrtací kladivo, el. nůžky na živý plot, AKU vrtačka, el.stříkací pistole, motorový křovinořez, čistič koberců WAP atd.)
 • Poskytování darů k životním jubileím a odchodu do důchodu
 • Příspěvky na dětskou rekreaci (ZDT, LDT, OP)
 • Příspěvky pozůstalým při úmrtí zaměstnance DP-A
 • Příspěvky na sociální výpomoc při dlouhodobé pracovní neschopnosti, živelné události nebo jiné závažné sociální situace